People

Principal Investigator

Steven S.C. Chuang, Ph.D.Steven S.C. Chuang

Doctoral Students

 • Piyapong (Tung) PatanapaniswaP.¬†Pattanapanishsawat
 • Erik A. WillettErik A. Willett
 • yu-jieJie Yu
 • yuxin-zhaiYuxin Zhai
 • Wenbin YinWenbin Yin
 • Hailiang JinHailiang Jin
 • Jiawei LiuJiawei Liu
 • Xuesi Yao
 • sihan-wangSihan Wang
 • Cheng Liu

Master’s Students

 • Teng Gao
 • He Hu
 • Kecheng Wu
 • Yibing Zhu

Comments are closed.